Dynamiczne zmiany rynkowe w sektorze rolno-spożywczym, których jesteśmy świadkami wzbudzają w nas szczególnie w ostatnim czasie różne emocje. Rosnąca skala produkcji w naszym kraju uczyniła z nas lidera w produkcji drobiu w Europie. Coraz bardziej konsekwentna dbałość o bezpieczeństwo produkcji żywności stawia przed nami coraz wyższe wymagania którym musimy sprostać, chcąc być liderem w tej branży. Świadomy konsument wie czego chce i nie chce się narażać na ryzyko utraty zdrowia czy życia. To dlatego nie dziwi nas coraz większa presja dla rzeczywistego wycofania czy znacznego ograniczenia używania tych antybiotyków, oraz produktów które negatywnie oddziaływają na środowisko. Koncentracja i intensyfikacja produkcji zwierzęcej niestety niesie za sobą duże ryzyko.

Pamiętamy że parlament UE przyjął dwa lata temu rozporządzenie UE 2019/6, które dotyczy bezwzględnie wszystkich jej członków a wchodzi w życie od stycznia 2022 roku. Dotyczy ona antybiotyków które używane są w medycynie ludzkiej  a tym samym nie będą one mogły być stosowane u zwierząt gospodarskich. Dotyczy to antybiotyków z grupy makrolidów, fluorochinolonów, cefalosporyn III i IV generacji, polimyksyn.

Nasza oferta jest  efektywną alternatywą dla antybiotyków a udoskonalane koncepcje żywienia, w szczególności wczesne żywienie młodych zwierząt w programach EarlyFeed czy Agrimprove są tego dowodem. Fakt ponoszenia dodatkowych kosztów leczenia przy jednoczesnym nie osiąganiu wyników produkcyjnych, które umożliwia postęp genetyczny, wykluczy niestety z produkcji niektórych producentów.

Jesteśmy również świadkami kolejnej „odsłony” z możliwością używania mączek zwierzęcych, PAP (Processed Animal Proteins) w krzyżowym żywieniu zwierząt. Poprawi to zapewne niektóre parametry diety dla zwierząt, ale niesie za sobą również ryzyko mikrobiologiczne i potencjalny ryzykowny rozwój patogennej mikroflory. Nasze ambitne założenia Strategii 2021-2024 wpisują się w świadome produkowanie bezpiecznej żywności przez naszych klientów. Jeden z filarów tej strategii stawia na rozwój sprzedaży m.in. grupy produktów z linii Agrimprove.  Skuteczna alternatywa dla antybiotyków, wpływ na układ odpornościowy, wpływ na zdrowotność i wyniki produkcyjne to „flagowe” argumenty dla rozwiązań stosowanych w produktach Agrimprove.

Chciałbym z tego miejsca krótko scharakteryzować kilka z nich.

Vitafix Spectrum

Preparat wiążący mikotoksyny oraz endotoksyny. Produkt na miarę naszych czasów. Wieloletnia praktyka i doświadczenia  wskazują na toksyny jako na poważne zagrożenie dla wyników produkcyjnych. Myślę że dziś już nikt nie kwestionuje faktu ich istnienia i negatywnego wpływu na zwierzęta. Wśród dostępnych na rynku produktów konkurencyjnych, w których sorbent w większości wydobywany jest z europejskich złóż wyróżnia nas jego pochodzenie. To sorbent wydobywany ze złóż w Teksasie, który oprócz wysokiego poziomu adsorpcji mikotoksyn ( jak większość sorbentów ) ma bardzo niski poziom ich desorpcji. Adsorpcja mikotoksyn to proces ich wiązania w niższym pH, a desorpcja to zdolność ich „przytrzymywania”, po zmianie pH na wyższe w dalszej części jelit. Dodatkową zaletą jest termostabilność w procesach granulacji czy ekstruzji, czego nie mogą zagwarantować nasi konkurenci. Niewątpliwie dużą zaletą jest efektywne wiązanie endotoksyn. Są to toksyny produkowane przez gram ujemną, patogenną mikroflorę ( np. E. coli ). W ich ścianach komórkowych znajdują się lipopolisacharydy  (tzw. LPS, nie ma znaczenia czy są to bakterie żywe, czy nie np. po kuracji antybiotykowej), są one toksyczne dla organizmu w którym się znajdują. Zagłębiając się w tematykę mikotoksyn, warto konsultować takie podejrzenia z lekarzem weterynarii i obrazem anatomopatologicznym podczas sekcji, skupiając się na tzw. organach targetowych jak wątroba, płuca, nerki, język i podniebienie, układ rozrodczy no i oczywiście niepokojące wyniki produkcyjne, które są od ich kontaminacji bezpośrednio zależne.

Eubisol

To jedyny płynny preparat do linii pojenia zawierający MCFA w naszej ofercie.  Wiążę z nim duże nadzieje w związku z jego efektywnością. Wiele dostępnych, podobnych preparatów podawanych przez dozatron skupia się tylko na obniżaniu pH wody do ok 4,5, co jest ważne bo w takim środowisku nie mogą się rozmnażać patogeny w niej zawarte. Ale to połowa sukcesu. Eubisol niszczy te patogeny, bo jak wiemy w niskim pH środowiska ( jak np. w żołądkach u drobiu ) MCFA działają niezwykle skutecznie przy niskim dawkowaniu. Tzw. „ metafilaktyka” jest w naszym kraju zabroniona a bardzo małe zużycie wody w pierwszym tygodniu tuczu,czy choćby limitowany dostęp do wody w stadach zarodowych, odpowiednio wygrzany obiekt to bardzo dobre środowisko dla rozwoju np.„ wszędobylskiej” E.coli. Podanie antybiotyku w tym okresie niestety ma negatywny wpływ na profil tzw. dobrej mikroflory przewodu pokarmowego, która u młodych ptaków dopiero co zaczyna się kształtować. Trudno tu osiągać rekomendowane  wyniki produkcyjne.

M-prove

To mieszanina MCFA z olejkami eterycznymi. To produkt “uszyty” na miarę wymagań producentów. Poprawia wyrównanie stada przez lepsze pobranie paszy już od pierwszego dnia o ok. 3%, a to skutkuje wyższą wagą ciała na koniec tuczu o ok. 4%. Stosując M-prove „inwestujemy” w rozwój przewodu pokarmowego w pierwszych dwóch tygodniach poprzez dobre wypełnienie jelit, stabilizację pozytywnej mikroflory co eliminuje konkurencyjność ze strony patogenów. Jakość ściółki to kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, w odniesieniu do wyniku FPD. Mniej wodnistych odchodów, niższe pH ściółki i mniej amoniaku w obiekcie, odgrywa również rolę w kontrolowaniu subklinicznych ognisk kokcydiozy. Sucha ściółka hamuje rozwój pierwotniaków z rodzaju Eimeria ,a wypełnione paszą jelita również skuteczniej chronią zwierzę. Silne działanie antybakteryjne MCFA przekłada się na zdrowie (interwencje z antybiotykiem) i dostępność składników odżywczych oraz zwiększenie stosunku długości kosmków do głębokości krypt – co zwiększa obszar wchłaniania w jelitach. Wpływ na wydzielanie trzustki poprawia trawienie tłuszczów oraz wspomaga układ odpornościowy, co jest niewątpliwą zaletą. Niektórzy producenci wskazują na kontrolę światła w dniach 8-12 (wraz z pojawieniem się tzw. „zawałów”) ze względu na bardzo dobre przyrosty dzienne.

Aromabiotic® Cattle

Ta mieszanina MCFA przeznaczona jest dla bydła. Bardzo silny wpływ na układ odpornościowy, szczególnie u cieląt. Zjawisko apoptozy jest powszechnie znane, szczególnie u bydła. We krwi znajdują się neutrofile, które „ zaprogramowane” są na szybkie obumieranie. Podając Aromabiotic Cattle krowom mlecznym w dawkach 40g/krowę/dzień w okresie okołowycieleniowym stawiamy na mniejsze ryzyko zapaleń. Ważnym argumentem są komórki somatyczne, których ilość drastycznie spada. Poprawa fermentacji w żwaczu, lepsze trawienie włókna, mniej metanu, i amoniaku już po trzech godzinach po zjedzeniu. Już po dwóch miesiącach stosowania widać poprawę wyników. Warto wspomnieć, że TMR z Aromabiotic Cattle jest dłużej stabilny i nie podnosi jego temperatury.

Vita GP

Wielu z pośród naszych klientów kupuje prosięta i je tuczy. To dla nich przeznaczony jest Vita GP. To kompozycja MCFA oraz włókna INSOLFI. To nierozpuszczalne włókno znakomicie aglutynuje patogeny w przewodzie pokarmowym. Bakterie, które posiadają charakterystyczne wypustki  takie jak E. coli, Brachyspira czy Lawsonia intracelularis są aglutynowane przez kompleks INSOLFI i wydalone z organizmu. Co istotne, tak unieczynnione i wydalone z organizmu bakterie nie są aktywne i patogenne po ewentualnym ponownym znalezieniu się w przewodzie pokarmowym.  Vita GP stabilizuje mikroflorę w jelitach, szczególnie w okrężnicy a to skutkuje mniejszą ilością biegunek a co najważniejsze efektywnie zastępuje podawanie tylozyny, bez konieczności utrzymywania karencji po użyciu antybiotyku. Statystycznie istotnie zmniejsza FCR w paszach typu grower, a przecież obniżenie FCR w tuczu o 0,2 to oszczędność 18 kg paszy na tucznika!

Ambitine®EU

To nowy produkt dla trzody chlewnej w naszym portfolio. Mamy licencję na jego dystrybucje w Europie od PMI ( dział dodatków Land’o Lakes ). Jak wiemy używanie antybiotyków do pasz w Stanach Zjednoczonych jest możliwa, a niemal wszechobecna w obu amerykach Ractopamina stosowana jest nagminnie. Środowiska konsumenckie wywierają silną presję na ich ograniczenie tworząc przestrzeń dla antybiotykowych alternatyw. Ambitine stosujemy w końcowej fazie tuczu, pow. 70kg mc. tuczników. Brak karencji w sytuacjach gdy w końcówce tuczu, musieliśmy podać antybiotyk aby leczyć stado – to istotny argument.

Celem jest obniżenie FCR. To kombinacja kwasu fumarowego i benzoesowego wraz z ekstraktem roślinnym. Lepsze pobranie paszy, poprawa produkcji endogennego kwasu masłowego, poprawa aktywności enzymów oraz właściwości antyoksydacyjnych wątroby to suma argumentów przemawiających dla jego użycia. Warto zwrócić uwagę na Index Chao, który wskazuje na różnorodność pozytywnej mikroflory przewodu pokarmowego, oraz index Shannon który ocenia ilość mikroflory przewodu pokarmowego. To ilość i różnorodność w jelitach wpływa bezpośrednio na homeostazę a tym samym zdrowie zwierząt.

Feedlock®

To nowy produkt ukierunkowany na kontrolę Salmonelli.  To  synergiczny skład C6, C8 i C10 o całkowitej zawartości kwasów 60% ( produkt płynny 100% ). W naszych opatentowanych produktach używamy czystych  MCFA.

Ta kompozycja silnie zmniejsza zjadliwość patogenu. Poprawia morfologię jelit, reguluje poprawny balans mikroflory w przewodzie pokarmowym, co wpływa na układ odpornościowy. Kompozycja Feedlock®   blokuje gen „hilA”  Salmonelli ,najpierw uniemożliwia kolonizację nabłonka jelita i w konsekwencji rozprzestrzenianie się przez krew na narządy nie jest możliwa! W tym samym czasie patogen jest niszczony  i wydalany z przewodu pokarmowego (zasada obniżania pH komórki patogenów znana z bakteriobójczego efektu kwasów organicznych). Przy nieco wyższym dawkowaniu Feedlock niszczy skutecznie wirusy otoczkowe ( PRRS, PEDv czy wirusa ASF ). Jest to obiecujący produkt w skutecznej ochronie pasz jako potencjalnego wektora dla bakterii czy wirusów otoczkowych

Warto w tym miejscu wspomnieć publikacje van Immersell 2004, który wskazał w swoich pracach, że zbyt mała ilość krótko łańcuchowych kwasów (mrówkowego czy octowego) działa wręcz przeciwnie, bo „prowokuje” Salmonellę poprzez łatwo dostępną dla niej energię do inwazji a później do kolonizacji w narządach ( np. w wątrobie, płucach, śledzionie, jelicie ślepym czy układzie rozrodczym).

Liczne, coraz to nowe wyzwania jakie stawiane są przed producentami żywności są dla nas inspiracją do proponowania Państwu adekwatnych do nich rozwiązań. Marka Agrimprove jest nowością na krajowym rynku, aczkolwiek jak widać oferta produktowa jest w pełni dostosowana do potrzeb i realiów polskich gospodarstw. Portfolio prozdrowotnych produktów pomagających wyeliminować antybiotyki i w naturalnie wspierających zdrowie, rozród i kondycję zwierząt jest dla nas istotnym elementem budowania Odpowiedzialnego łańcucha żywieniowego dla przyszłych pokoleń.

TWÓJ EKSPERT AGRIMPROVE