header_dots_v04

AROMABIOTIC®

MCFA, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
dla trzody chlewnej 


W hodowli trzody chlewnej stawia się ciągle wyzwania. Od urodzenia do końcowej wagi, zwierzęta narażone są na szereg czynników stresogennych takich jak zmiany paszy czy aktywność mikroorganizmów chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym. Wspieranie prawidłowej struktury oraz funkcji jelit jest kluczem do utrzymania długoterminowego ekonomicznego balansu fermy, ochrony środowiska i satysfakcji klientów. 

Ochrona zdrowia

Wysoki status zdrowotny jest jednym z najważniejszych czynników na fermie. Bez względu na poziom bioasekuracji, zwierzęta są permanentnie narażone na działanie bakte­rii patogennych, które bytują w paszy, wodzie, powietrzu, oraz organizmach zwierząt.

Ponad to zwiększona śmiertelność, zacho-rowalność i w konsekwencji aktywacja ukła­du immunologicznego zwiększa zużycie biał­ka i energii negatywnie wpływając na wyniki produkcyjne. Dodatkowo, częstsze interwen-cje weterynaryjne zwiększają koszty produ-kcji. Trzymanie zwierząt w dobrym statusie zdrowotnym jest kluczem do uzyskania do­brych wyników ekonomicznych na fermie.

Wykorzystanie paszy

W ostatnich dekadach osiągnięto ogromny postęp w doskonaleniu genetycznym świń pod kątem ich możliwości wzrostowych oraz wykorzystania składników pokarmowych pasz.

Jednakże, jedynie dobrze funkcjonujący przewód pokarmowy gwarantuje optymalne wykorzystanie paszy i konwersje składników pokarmowych do tkanki mięśniowej. Dostępna powierzchnia chłonna jelit, selektywność absorpcji cząsteczek oraz różnorodna mikroflora w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego mogą zwiększyć możliwości wzrostu zwierząt.

Główne zalety stosowania

AROMABIOTIC®

  • Zwiększona ochrona przed patogenami
  • Wzmocniony układ odpornościowy
  • Zwiększona powierzchnia chłonna jelit

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj Się Z Naszym Specjalistą

Robert Baryś
Kierownik regionalny ds. Premiksów – Dział Trzoda Chlewna

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zostaw nam wiadomość lub skontaktuj się z lokalnym ekspertem Agrimprove.
Odezwiemy się do Ciebie z bardziej szczegółowymi informacjami.

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.