header_dots_v04

C-VITA

Wsparcie w walce z paciorkowcami
dla loch i prosiąt


Lochy to swoisty kapitał dla Hodowcy. Prace hodowlane w przypadku tego gatunku dążą nieustanie do zwiększenia liczby żywourodzonych prosiąt w miocie. Stwarza to jednak ryzyko, iż podaż składników pokarmowych oraz immunoglobulin w mleku lochy będzie niewystarczająca dla prawidłowego wsparcia ich zdrowia i odporności. Przez cały okres laktacji jednocześnie następuje naturalna transmisja drobnoustrojów miedzy matką a prosiętami, co kształtuje ich przyszłą mikroflorę jelitową.  Po odsadzeniu prosięta doświadczają gwałtownego spadku odporności, co stwarza realne zagrożenie dla ich zdrowia. 

Znaczenie loch

W większości krajów, w których utrzymuje się lochy, ich produkcyjność przekracza 30 prosiąt odchowanych od lochy w roku. Dowiedziono, że mioty powyżej 9-10 prosiąt otrzymują mniej siary i mleka od lochy o conajmniej 21%.

Koncentrując się na zdrowiu i żywieniu loch dostosowanym do potrzeb i produkcji odpowiedniej ilości pełnowartościowego mleka by wspierać rozwój i zdrowotność jelit prosiąt, redukując tym samym podatność na stany zapalne oraz wspierając rozwój układu odpornościowego. Skutkowałoby to lepszymi wynikami w całym cyklu produkcyjnym.

Ochrona prosiąt

W większości krajów produkujących trzo­dę chlewną zdolności reprodukcyjne loch obecnie sięgają lub przekraczają 33 prosiąt na lochę/rok. Udowodniono, że w miotach od loch o podwyższonej płodności podaż siary i mleka na prosię znacznie się zmniejsza.

W takim przypadku, naturalne rozwiąza­nie jakim jest C-Vita może redukować roz­powszechnienie u prosiąt i loch. Powinno to być preferowane ponad rozwiązaniami z pro­filaktycznym użyciem antybiotyków, które po­winny być wykorzystywane jedynie w leczeniu klinicznie stwierdzonych schorzeń.

Korzyści związane ze stosowaniem

C-VITA

  • Wspiera odporność lochy i prosiąt
  • Niższa śmiertelność i zachorowalność
  • Mniejsza ilość stosowanych antybiotyków

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj Się Z Naszym Specjalistą

Robert Baryś
Kierownik regionalny ds. Premiksów – Dział Trzoda Chlewna

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zostaw nam wiadomość lub skontaktuj się z lokalnym ekspertem Agrimprove.
Odezwiemy się do Ciebie z bardziej szczegółowymi informacjami.

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.