Salmonelloza jest nadal jedną z głównych chorób odzwierzęcych na świecie. Już teraz w samej Europie oficjalnie zarejestrowano ponad 60 000 przypadków, a najprawdopodobniej całkowita liczba będzie znacznie wyższa. W celu zmniejszenia ryzyka związanego z salmonellozą, UE wdrożyła kilka przepisów, również dotyczących produkcji drobiu. Wytyczne opisują pomiary, które należy wykonać w celu monitorowania zachorowalności. Ma to na celu zmniejszenie obecności salmonelli w środowisku i zmniejszenie ryzyka przeniesienia jej na ludzi. Kluczowe znaczenie w procesie zapobiegania rozprzestrzeniania się bakterii jest odpowiedzialne zachowanie konsumentów. Odpowiednie obchodzenie się z żywnością, przechowywanie i przygotowywanie jej w higieniczny sposób może przyczynić się do ograniczenia negatywnych skutków choroby oraz zapobiec zainfekowania człowieka.

Bardzo często Jako źródło zakażenia wskazuje się mięso drobiowe i jaja. Ale czy jest to prawdziwa przyczyna? W łańcuchu produkcji mięsa drobiowego i jaj przyczyna, dla której drób uzyskuje pozytywny wynik na salmonellę, może być różna w zależności Od pojedynczego osobnika lub stada.

Aby zmniejszyć częstotliwość występowania salmonellozy wywołanej przez mięso drobiowe lub jaja, ważne jest monitorowanie występowania głównych serotypów chorobotwórczych. Monitorowanie to musi odbywać się w środowisku i w stadzie przed, w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji. Oprócz tego konieczne jest zidentyfikowanie i określenie ryzyka w celu ustalenia priorytetów i skupienia się na odpowiednich kwestiach. Niczego nie należy wykluczać, ponieważ możliwa jest zarówno transmisja pozioma, jak i pionowa (rysunek 1).

Rysunek 1: Główne przyczyny poziomego i pionowego przenoszenia salmonelli w stadzie

Oczywiste jest, że zwalczanie salmonelli w mięsie drobiowym i jajach zaczyna się od wolnych od salmonelli jednodniowych piskląt i wolnych od salmonelli kurników. Aby to osiągnąć, można opracować rygorystyczne programy bezpieczeństwa biologicznego dostosowane do konkretnych warunków i programy monitorowania w celu zmniejszenia ryzyka (rysunek 2). Monitorowanie oznacza, że wszystko wewnątrz kurnika lub to, co może dostać się do kurnika, musi być kontrolowane pod kątem obecności salmonelli. Ryzyko nigdy jednak nie będzie zerowe, ponieważ salmonella jest bakterią, która może przetrwać w trudnych warunkach przez długi czas, a 1 sekunda zaniedbania może spowodować problem.

Drób jest bardziej podatny na zakażenie salmonellą w pierwszym tygodniu po wykluciu niż wtedy, gdy jest dojrzały. Oczywiście stres zmniejsza funkcjonowanie układu odpornościowego i sprawia, że zwierzę jest bardziej wrażliwe i mniej odporne na zakażenie salmonellą. Ogólnie rzecz biorąc, w stadach z pozytywnym wynikiem na salmonellę sporadycznie 100% zwierząt jest zakażonych. Prawdziwe ryzyko salmonellozy dotyczy od 3 do 10% zwierząt w stadach. Na tym właśnie musi skupić się branża jako na strategii dalszego ograniczania występowania salmonellozy i poprawy wizerunku drobiu jako głównej przyczyny salmonellozy u ludzi. Zapobieganie poziomej transmisji między drobiem w kurniku ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka salmonellozy.

Rysunek 2 : Elementy, które należy uważnie monitorować przed umieszczeniem jednodniowych piskląt w kurniku i podczas fazy wzrostu w celu zidentyfikowania możliwej przyczyny zakażenia salmonellą.

Jak można to osiągnąć? Jeden brojler lub kura nie zakaża drugiego stojąc obok siebie, ale głównym powodem rozprzestrzeniania się salmonelli w kurniku są odchody ptaków z dodatnim wynikiem.

MCFA w S-prove i jak to działa

Niektóre średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA) mają silne działanie przeciw salmonelli. Szczególnie w zakwaszonym środowisku. Z tego powodu są one niezbędne w zwalczaniu salmonelli u samego zwierzęcia. W żołądku, o pH +/- 3,5, MCFA pozostają w 100% niezdysocjowane, co skutkuje maksymalną aktywnością przeciwbakteryjną. S-prove, oparty na tych MCFA, jest w stanie zabić blisko 100% salmonelli, wnikając do bakterii przez błonę, a następnie zakwaszając je od wewnątrz. W ten sposób mniej bakterii salmonelli jest w stanie dostać się do jelita cienkiego, aby powielić się, skolonizować i zanieczyścić zwierzę. Mimo to niektórym z nich się to udaje. Z tego powodu ważne jest, aby produkty stosowane w celu zmniejszenia częstości występowania salmonelli nie tylko zabijały salmonellę, ale także zapobiegały powielaniu i zmniejszały zjadliwość salmonelli. Oprócz efektu zabijania S-prove jest w stanie blokować powielanie Salmonelli poprzez oddziaływanie z DNA bakterii. Zmniejsza to przyleganie salmonelli do komórek nabłonka, a dodatkowo S-Prove znacznie redukuje inwazyjność. Dzieje się tak nie tylko poprzez bezpośredni wpływ na same bakterie, ale także poprzez pozytywny wpływ na morfologię jelit i zwiększoną zdolność do wydzielania śluzu. Oprócz tych efektów istnieje dodatkowy wpływ na wrodzony układ odpornościowy poprzez stymulację wydzielania ptasiej β-defensyny-9, o której wiadomo, że ma wyraźne działanie przeciwko salmonelli. Wiadomo również, że MCFA zmniejszają stosunek H/L, biologiczny marker wskazujący, że zwierzęta są mniej zestresowane i bardziej odporne na zakażenie salmonellą.

Dane z badań wykazały, że na przykład w porównaniu z kwasem masłowym, o którym również wiadomo, że zabija i zmniejsza inwazyjność salmonelli, S-prove jest znacznie bardziej skuteczny w zmniejszaniu ryzyka zakażenia salmonellą (tabela 1).

Tabela 1: Wpływ S-prove na wirtualne ryzyko zakażenia salmonellą w oparciu o badania in vitro i in vivo (Nutrition Sciences).

Kwas masłowy (0,03%)S-prove (0.03%)
% zabitych70.097.64
% przetrwania30.02.36
Skuteczność inwazji %4.351.69
Wirtualne ryzyko zanieczyszczenia %1.310.04

Oprócz tego szczególnego wpływu na salmonellę, S-prove przyczynia się również do polepszenia wydajności poprzez poprawę FCR, poprawę dziennego przyrostu masy ciała i zmniejszenie śmiertelności. Ten dodatkowy efekt, oprócz ograniczenia ryzyka salmonellozy, sprawia, że S-prove jest ekonomicznym produktem poprawiającym bezpieczeństwo żywności.

TWÓJ EKSPERT W DZIEDZINIE AGRIMPROVE

Jan Vervloesem
Global lead poultry