Optymalizacja pracy jelit

Wraz ze zmieniającymi się programami hodowlanymi i rasami brojlerów, które stają się coraz bardziej odporne, a także z nowymi technologiami i wiedzą dotyczącą funkcjonowania przewodu pokarmowego brojlerów, można wdrażać innowacyjne rozwiązania w celu lepszej optymalizacji produkcji. W celu wykorzystania pełnego potencjału przewodu pokarmowego istotne są nie tylko działania prewencyjne, zmniejszające ryzyko problemów bakteryjnych i związanych z nimi zaburzeń równowagi żywieniowej, ale wysoce wskazana jest także bardziej aktywna strategia.

Wydajność produkcji  zależy od wielu różnych czynników. Częściowo są one związane z lokalizacją gospodarstwa, np. klimat, wysokość nad poziomem morza, gęstość obsady, dostępność surowców, presja chorób, naturalny cykl świetlny. Różnice mogą wstępować również w obrębie jednego regionu  np. w związku z wybraną do tuczu rasę czy rodzaj wyposażenia budynków gospodarskich.  W praktyce każde stado jest unikatowe, ponieważ zmienna jest przede wszystkim jakość piskląt – ich wielkość oraz status immunologiczny.

Głównym celem produkcji drobiarskiej jest zarządzanie i tucz ptaków zgodnie z wytycznymi ubojni  oraz w odpowiedzi na oczekiwania klientów, ale w sposób wydajny i ekonomiczny, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i środowiska.

Ponieważ koszty paszy stanowią do 70% całkowitych kosztów produkcji, efektywność wykorzystania paszy jest niezwykle ważna. Na przykład, poprawa współczynnika wykorzystania paszy (FCR) o 2% może skutkować zmniejszeniem całkowitych kosztów produkcji o 1 do 1,4%. W produkcji brojlerów poprawa FCR nie oznacza automatycznie, że celem powinna być redukcja zużycia paszy. Wiadomo także, że jeśli przy określonej recepturze spożycie paszy jest zbyt niskie, to FCR wzrośnie. Z drugiej strony, gdy spożycie paszy jest zbyt wysokie, na przykład z powodu zbyt szybkiego tempa pobierania, FCR również wzrośnie. Oznacza to, że istnieje optymalne spożycie paszy w odniesieniu do rozwoju, jakości i aktywności przewodu pokarmowego.

W produkcji brojlerów, równowaga pomiędzy przeznaczeniem paszy na przyrost masy ciała i na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest kluczowa dla kalkulacji kosztów i dlatego należy się na niej skupić (rysunek 1).

Patrząc na postęp genetyczny brojlerów w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przyrost masy ciała i poprawa FCR poskutkowały zwiększeniem dziennego spożycia paszy i skuteczniejszym odkładaniem białka. Ma to także konsekwencje związane z rozwojem organów i szkieletu, jak również zwiększonym zapotrzebowaniem na wod, składniki odżywcze i tlen oraz koniecznością sprawniejszej detoksykacji (ryc. 2).

Wiadomo, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy rozwojem jelita cienkiego a pobraniem paszy,  skupienie się na rozwoju i poprawie funkcjonowania jest kluczem do optymalizacji pracy jelit.

M-prove, produkt oparty na specyficznej kombinacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) i składników fitogenicznych, został opracowany w celu zwiększenia aktywności przewodu pokarmowego. Pozytywnie wpływa na jego funkcjonowanie stymulując pobieranie paszy, a co skutkuje poprawą przyrostów masy ciała ptaków. Dzięki prozdrowotnym właciwościom poprawia także ogólny status zdrowotny stada.

Badania przeprowadzone w Chinach we współpracy z niezależnym ośrodkiem badawczym wykazały, że M-prove prowadzi do zwiększenia rozmiaru trzustki, optymalizuje rozwój jelita cienkiego (rozmiar i gęstość) i zwiększa zdolności zakwaszania żołądka. Parametry te są bardzo orientacyjne w odniesieniu do trawienia i absorpcji składników odżywczych (tabela 1). W innym badaniu wykazano, że M-prove stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych zarówno w trzustce (takich jak amylaza, trypsyna i pepsyna), jak i w jelicie cienkim, wykazując, że zarówno skrobia, jak i białko są lepiej trawione (tabela 2).

Stymulowanie rozwoju przewodu pokarmowego, jego aktywności i funkcjonalności, skutkuje zwiększonym pobraniem paszy i poprawą odkładaniem białka. Średnio, poprawa o 1 do 2 gramów dodatkowego spożycia paszy/dzień – a nawet wyższa poprawa dziennego przyrostu masy ciała to powszechna obserwacja (tabela 3). Wyniki te wraz ze zmniejszoną ilością upadków, jasno dowodzi, że M-Prove to dobra inwestycja, która w krótkiej perspektywie przyniesie istotny zysk w gospodarstwie.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Category manager poultry

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.