Wraz ze zmieniającymi się programami hodowlanymi i rasami brojlerów, które stają się coraz bardziej odporne, a także z nowymi technologiami i wiedzą dotyczącą funkcjonowania przewodu pokarmowego brojlerów, można wdrażać innowacyjne rozwiązania w celu lepszej optymalizacji produkcji. W celu wykorzystania pełnego potencjału przewodu pokarmowego istotne są nie tylko działania prewencyjne, zmniejszające ryzyko problemów bakteryjnych i związanych z nimi zaburzeń równowagi żywieniowej, ale wysoce wskazana jest także bardziej aktywna strategia.

Wydajność produkcji  zależy od wielu różnych czynników. Częściowo są one związane z lokalizacją gospodarstwa, np. klimat, wysokość nad poziomem morza, gęstość obsady, dostępność surowców, presja chorób, naturalny cykl świetlny. Różnice mogą wstępować również w obrębie jednego regionu  np. w związku z wybraną do tuczu rasę czy rodzaj wyposażenia budynków gospodarskich.  W praktyce każde stado jest unikatowe, ponieważ zmienna jest przede wszystkim jakość piskląt – ich wielkość oraz status immunologiczny.

Głównym celem produkcji drobiarskiej jest zarządzanie i tucz ptaków zgodnie z wytycznymi ubojni  oraz w odpowiedzi na oczekiwania klientów, ale w sposób wydajny i ekonomiczny, z poszanowaniem dobrostanu zwierząt i środowiska.

Ponieważ koszty paszy stanowią do 70% całkowitych kosztów produkcji, efektywność wykorzystania paszy jest niezwykle ważna. Na przykład, poprawa współczynnika wykorzystania paszy (FCR) o 2% może skutkować zmniejszeniem całkowitych kosztów produkcji o 1 do 1,4%. W produkcji brojlerów poprawa FCR nie oznacza automatycznie, że celem powinna być redukcja zużycia paszy. Wiadomo także, że jeśli przy określonej recepturze spożycie paszy jest zbyt niskie, to FCR wzrośnie. Z drugiej strony, gdy spożycie paszy jest zbyt wysokie, na przykład z powodu zbyt szybkiego tempa pobierania, FCR również wzrośnie. Oznacza to, że istnieje optymalne spożycie paszy w odniesieniu do rozwoju, jakości i aktywności przewodu pokarmowego.

W produkcji brojlerów, równowaga pomiędzy przeznaczeniem paszy na przyrost masy ciała i na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest kluczowa dla kalkulacji kosztów i dlatego należy się na niej skupić (rysunek 1).

Patrząc na postęp genetyczny brojlerów w ciągu ostatnich dziesięcioleci, przyrost masy ciała i poprawa FCR poskutkowały zwiększeniem dziennego spożycia paszy i skuteczniejszym odkładaniem białka. Ma to także konsekwencje związane z rozwojem organów i szkieletu, jak również zwiększonym zapotrzebowaniem na wod, składniki odżywcze i tlen oraz koniecznością sprawniejszej detoksykacji (ryc. 2).

Wiadomo, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy rozwojem jelita cienkiego a pobraniem paszy,  skupienie się na rozwoju i poprawie funkcjonowania jest kluczem do optymalizacji pracy jelit.

M-prove, produkt oparty na specyficznej kombinacji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) i składników fitogenicznych, został opracowany w celu zwiększenia aktywności przewodu pokarmowego. Pozytywnie wpływa na jego funkcjonowanie stymulując pobieranie paszy, a co skutkuje poprawą przyrostów masy ciała ptaków. Dzięki prozdrowotnym właciwościom poprawia także ogólny status zdrowotny stada.

Badania przeprowadzone w Chinach we współpracy z niezależnym ośrodkiem badawczym wykazały, że M-prove prowadzi do zwiększenia rozmiaru trzustki, optymalizuje rozwój jelita cienkiego (rozmiar i gęstość) i zwiększa zdolności zakwaszania żołądka. Parametry te są bardzo orientacyjne w odniesieniu do trawienia i absorpcji składników odżywczych (tabela 1). W innym badaniu wykazano, że M-prove stymuluje wydzielanie enzymów trawiennych zarówno w trzustce (takich jak amylaza, trypsyna i pepsyna), jak i w jelicie cienkim, wykazując, że zarówno skrobia, jak i białko są lepiej trawione (tabela 2).

Stymulowanie rozwoju przewodu pokarmowego, jego aktywności i funkcjonalności, skutkuje zwiększonym pobraniem paszy i poprawą odkładaniem białka. Średnio, poprawa o 1 do 2 gramów dodatkowego spożycia paszy/dzień – a nawet wyższa poprawa dziennego przyrostu masy ciała to powszechna obserwacja (tabela 3). Wyniki te wraz ze zmniejszoną ilością upadków, jasno dowodzi, że M-Prove to dobra inwestycja, która w krótkiej perspektywie przyniesie istotny zysk w gospodarstwie.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Category manager poultry