header_dots_v04

SUPPLANT D

Fitobiotyk paszowy

Zmiany norm produkcyjnych, związane z udoskonalaniem genetyki brojlerów stawiają przed hodowcami drobiu nowe wyzwania. Z drugiej strony, ze względów ekologicznych istotnym jest także, aby podejmowane na fermach działania nie wpływały nadmiernie na środowisko. W tej sytuacji jak najbardziej wskazanym jest, aby poszukać zrównoważonych rozwiazań, które w naturalny sposób wesprą zdrowie i wydajność ptaków. Fitobiotyki to substancje biologicznie aktywne z udowodnionym, pozytywnym wpływem na zdrowie brojlerów. Odpowiedzią na te wyzwania jest innowacyjny produkt marki Agrimprove – Supplant D, fitobiotyk paszowy, który jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej, wydajnej produkcji drobiu.

Dzienny przyrost masy ciała

Waga w stosunku do wieku jest często wskaźnikiem
wydajności dla brojlerów. Przyrost masy ciała jest efektem
dostarczonych składników odżywczych, strawionych i
wchłoniętych. W związku z tym zużycie paszy na funkcje
przyżyciowe ma duży wpływ na wydajność i efektywność
produkcji brojlerów.

Odpowiednia jakość surowca oraz właściwy skład i strategia żywienia w połączeniu z dobrymi praktykami zarządzania graniczają stres, a tym samym zmniejszają potrzebę dodatkowych interwencji w tym zakresie. Naturalne fitogeniczne funkcjonalne składniki paszowe, takie jak Supplant D, mogą przyczynić się do wsparcia potencjału genetycznego brojlerów.

Koszt paszy

Koszt paszy, stanowiący od 50 do 70% całkowitego kosztu produkcji mięsa drobiowego, musi być brany pod uwagę w celu opłacalnej produkcji. Efektywność wykorzystania paszy może zależeć od wielu czynników związanych ze składem i jakością paszy, jak również ze stanem zdrowia ptaków. Opłacalna produkcja mięsa drobiowego zaczyna się od zdrowych brojlerów.

Korzyści ze stosowania

SUPPLANT D

  • Poprawa trawienia paszy
  • Poprawa konwersji paszy
  • Wsparcie homeostazy jelitowej

Chcesz wiedzieć więcej o tym produkcie?

We współpracy z

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

Mateusz Brylewski
Technolog ds. żywienia drobiu

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.