header_dots_v04

SHELLBIOTIC

Najwyższa jakość jaj
dla niosek 


Dzięki najnowszym osiągnięciom w technologii hodowlanej, zarówno stada kur niosek towarowych oraz rodzicielskich mogą być utrzymywane w coraz dłuższych cyklach produkcyjnych. Dlatego w branży drobiarskiej decydującym parametrem dla rentowności staje się jakość jaj. Shellbiotic zwiększa ilość nadających się do sprzedaży jaj oraz ich jakość, co daje więcej jaj pierwszej klasy o lepszej jakości białka. Ta ostatnia cecha wynika bezpośrednio z wyższej jakości skorupki, lepszej wykluwalności i jakości piskląt i może wpłynąć na lepsze wyniki produkcyjne.

 

Produkcja jaj

Dłuższe cykle produkcyjne to jednoczesne wydłużenie okresu podczas którego nioski są pod wpływem stresu. Nie pozostaje to bez wpływu na ich zdrowie. Długotrwały stres obniża nie tylko  odporność ptaków, ale także wpływa na ich układ hormonalny a w konsekwencji – na zdolności reprodukcyjne. W najlepszym interesie Producenta jest minimalizowanie skutków stresu w czasie nieśności, gdyż pośrednio może wpływać on na jego długość oraz finalną jakość jaj.

Jakość jaj

Hodowcy chcą utrzymać wysokie wyniki produkcyjne możliwie jak najdłużej w celu zmaksymalizowania liczby sprzedawanych jaj konsumpcyjnych lub wylęgowych. Uzyskiwanie większej ilości jaj w trakcie jednego cyklu nieśności powoduje, że czas który tworzące się jajo spędza w jajowodzie skraca się. Wpływa to niekorzystanie na procesy tworzenia białka oraz skorupy, a w konsekwencji na finalną jakość jaja i jednodniowych piskląt.

Shellbiotic zwiększa ilość nadających się do sprzedaży jaj oraz ich jakość, co daje więcej jaj pierwszej klasy o lepszej jakości białka. Ta ostatnia cecha wynika bezpośrednio z wyższej jakości skorupki, lepszej wykluwalności i jakości piskląt i może wpłynąć na lepsze wyniki produkcyjne.

Korzyści ze stosowania

SHELLBIOTIC

  • Lepsza wytrzymałość i jakość skorupy
  • Wyższa wykluwalność i jakość piskląt jednodniowych
  • Poprawa jakości białka

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj Się Z Naszym Specjalistą

Sławomir Łosiński
Key Account Manager

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zostaw nam wiadomość lub skontaktuj się z lokalnym ekspertem Agrimprove.
Odezwiemy się do Ciebie z bardziej szczegółowymi informacjami.

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.