Śmiertelność przed odsadzeniem jest jedną z najważniejszych przyczyn znaczących strat w produkcji trzody chlewnej. Jest to temat istotny także w ujęciu dobrostanu zwierząt. Biorąc pod uwagę przyczyny wczesnej śmiertelności prosiąt, najistotniejszym jest zwiększenie żywotności  prosiąt oraz odpowiednie wsparcie ich odporności. Dzięki produktowi C-Vita, Agrimprove oferuje unikalne rozwiązanie poprawiające jakość siary podczas porodu, dając nowonarodzonym prosiętom dodatkowe wsparcie odporności, którego bardzo potrzebują na wczesnym etapie życia. 

Locha jest kluczem

Dzięki siarze natura sama dostarcza narzędzie niezbędne do ochrony prosiąt w pierwszych chwilach życia, dopóki nie rozwinie się ich własna odporność. Jest ona produkowana przez lochę, aby bezpośrednio po urodzeniu przenieść jej odporność na potomstwo. Jednak na przestrzeni lat liczebność miotów znacznie wzrosła, podczas gdy jakość i ilość produkowanej siary nie uległy zwiększeniu (Ngo i in., 2012 JRP). Występuje więc sytuacja, że na jedno prosię przypada mniejsza ilości siary, czego konsekwencją jest ich zwiększona śmiertelność.  

Większość hodowców inwestuje potężne środki w szczepionki dla loch, aby zapewnić prosiętom ochronę przed różnymi zagrożeniami patogennymi, takimi jak biegunka noworodków lub PRRS. Często jednak zdarza się, iż zapomina się o procesie produkcji siary, i o jej istotności w procesie przekazywania przeciwciał odpornościowych prosiętom. 

C-Vita: lepsza odporność loch drogą do zmniejszenia śmiertelności prosiąt

Podczas licznych konsultacji z naszymi klientami na temat możliwych sposobów poprawy parametrów produkcyjnych zrozumieliśmy, że wiele obecnych strategii koncentruje się na rozwiązywaniu problemów, a nie zapobieganiu im. Istnieje wyraźna potrzeba podejścia do tego tematu w inny sposób. 

Głównym założeniem C-Vita jest zmniejszenie śmiertelności prosiąt poprzez poprawę odporności loch. Dzięki unikalnej kompozycji średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA), C-Vita wzmacnia limfocyty w krwi lochy, które są niezbędne do produkcji przeciwciała tym samym –  wysokiej jakości siary. W ten sposób stosowanie C-Vita nie tylko doprowadzi do polepszenia zdrowia samych loch, ale jednocześnie znacznie zmniejszy śmiertelność prosiąt przed odsadzeniem. 

Zwiększenie szans na przeżycie 

Działania mające na celu zmniejszenie śmiertelności przed odsadzeniem należy rozpocząć przed urodzeniem prosiąt. Dlatego C-Vita zaleca się nie tylko w okresie laktacji, ale przynajmniej 6 tygodni przed porodem. Efekty C-Vita zostały zbadane w wysoce wyspecjalizowanej placówce badawczej SPF w Belgii. Porównanie parametrów produkcyjnych z zastosowaniem i bez C-Vita (tabela 1) wyraźnie pokazuje ogólny wpływ na zdrowie loch (prosięta na lochę na rok [PSY]; % loch straconych) i przeżywalność prosiąt (martwe; śmiertelność na miot). 

Next to performance pOprócz parametrów wydolnościowych zmierzono również poziom IgG w siarze. Lochy otrzymujące C-Vita wykazywały znacznie wyższą ilość IgG w siarze w porównaniu z grupą kontrolną ujemną (ryc. 1). Poziom immunoglobulin był dwukrotnie wyższy, gdy analizowano efekt tylko u loszek (ryc. 2). 

Wyższa jakość siary automatycznie prowadzi do wyższego poziomu immunoglobulin we krwi nowonarodzonych prosiąt, jak widać na poniższym rysunku (rysunek 3). Według literatury istnieje ścisły związek między poziomem immunoglobulin u nowonarodzonych prosiąt a przeżywalnością (Vallet et al., 2012). Zostało to potwierdzone badaniu, w którym zaobserwowano wyraźne zmniejszenie o 17% śmiertelności przed odsadzeniem (tabela 1). 

Wnioski 

W najbliższych latach temat zmniejszania śmiertelności przedodsadzeniowej zyska na popularności. Wspierając naturalny układ odpornościowy loch, C-Vita zapewnia branży zrównoważone narzędzie do poprawy rentowności gospodarstwa, a także dobrostanu zwierząt. 

Dzięki C-Vita lochy zapewniają swoim prosiętom przewagę, której potrzebują, aby stać się zdrowymi i dobrze funkcjonującymi zwierzętami. Bo jaki jest sens zwiększania liczby żywo urodzonych prosiąt, jeśli później nie będą miały szansy przeży? 

Twój ekspert Agrimprove

Kobe Lannoo
Global lead swine