Tak jak jajko może się wykluć tylko raz, żadne stado brojlerów nie jest dokładnie takie samo i będzie się zachowywało inaczej w różnych okolicznościach. Kluczem jest upewnienie się, że cokolwiek robisz, najlepiej pasuje do Twoich potrzeb w Twoich warunkach (rynkowych). Agrimprove rozwija produkty i optymalizuje koncepcje, które przyczyniają się do rentowności w różnych okolicznościach na konkretnym rynku.

Rynek mięsa drobiowego można podzielić na 3 główne segmenty (rysunek 1). Rynek produktów świeżych, rynek produktów obrobionych i rynek produktów przetworzonych. Każdy z tych segmentów rynku ma swoje specyficzne cechy i potrzeby.

Figure 1: broiler meat market segments

Nie tylko strategia i cele poszczególnych segmentów mogą być całkowicie odmienne, ale również jakość i wartość mięsa brojlerów. Zarówno na poziomie producenta jak i konsumenta.

M-prove, produkt oparty na MCFA (średniołańcuchowych kwasach tłuszczowych) i składnikach fitogenicznych, został specjalnie opracowany, aby sprostać  wszystkim segmentom rynku mięsa drobiowego: zwiększenie dziennego przyrostu i obniżenie kosztów paszy przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu zwierząt i środowiska.

Próba przeprowadzona w Narodowym Centrum Badań Drobiarskich w Republice Czeskiej z kurczętami brojlerami Ross 308 po wylęgu (Tabela 1) wykazała, że M-prove znacząco poprawił masę ciała i wydajność produkcyjną oraz miał pozytywny wpływ na przeżywalność. Dane te pokazują, że M-prove pozytywnie zyski z hodowli brojlerów nawet w warunkach bezproblemowych. Wcześniejsze badania wykazały też, że zwiększony przyrost masy ciała i oraz wydajność są wynikiem lepszego rozwoju jelit i poprawy ich funkcjonowania (lepsze pobieranie paszy i ulepszona strawność i absorpcja).

Tabela 1 – Wpływ M-prove na wyniki produkcyjne brojlerów (0 – 43 dni)

W innym badaniu, przeprowadzonym w okresie naturalnego stresu cieplnego, w Instytucie Badań Pasz Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (CAAS) z udziałem kogutków brojlerów rasy Arbor Acres (tab. 2) potwierdzono, że masa ciała i wykorzystanie paszy uległy znacznej poprawie. Nie stwierdzono istotnego wpływu na śmiertelność, pomimo podwyższonej masy ciała w okresie zwiększonego stresu cieplnego (t° > 28°c). Te 2 doświadczenia dowodzą, że M-prove pozytywnie wpływa na dwa, wysoce istotne parametry w produkcji drobiu: na masę ciała/ dzienny przyrost i koszt paszy na ptaka.

Table 2 – The effect of M-prove on live broiler performance (0 – 42 days)

Jednym z głównych wyzwań w hodowli brojlerów, oprócz stresu cieplnego, jest E. coli . Szczególnie na początku cyklu wzrostu, hodowcy brojlerów regularnie stają w obliczu problemów związanych z rozprzestrzenianiem się tej bakterii. W badaniu przeprowadzonym również w instytucie CAAS w Chinach, brojlery zostały doustnie zaszczepione przeciw E. Coli w 7. dniu życia, a masa ciała i FCR zostały zmierzone w 18. dniu (tab. 3). Z badań tych jasno wynika, że obecność E. Coli znacząco obniża wydajność problemów w okresie starterowym. M-prove, ze względu na swoją aktywność antybakteryjną i pozytywny wpływ na spożycie i trawienie paszy, umożliwia stadu osiąganie wyników zgodnych z kontrolą negatywną.


Tabela 3 – Wpływ M-prove podczas zakażenia E. Coli (dzień 18)

Wniosek

Na wartość rynkową żywca kluczowy wpływ mają konwersja paszy oraz waga końcowa.  Są to najistotniejsze wskaźniki wydajności produkcji.  M-prove jest w stanie istotnie poprawić opłacalność produkcji mięsa brojlerów, także w przypadkach gdzie warunki tuczu znacząco odbiegają od optymalnych.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Global lead poultry