Wpływ zdrowia przewodu pokarmowego na opłacalność produkcji drobiu

Tak jak jajko może się wykluć tylko raz, żadne stado brojlerów nie jest dokładnie takie samo i będzie się zachowywało inaczej w różnych okolicznościach. Kluczem jest upewnienie się, że cokolwiek robisz, najlepiej pasuje do Twoich potrzeb w Twoich warunkach (rynkowych). Agrimprove rozwija produkty i optymalizuje koncepcje, które przyczyniają się do rentowności w różnych okolicznościach na konkretnym rynku.

Rynek mięsa drobiowego można podzielić na 3 główne segmenty (rysunek 1). Rynek produktów świeżych, rynek produktów obrobionych i rynek produktów przetworzonych. Każdy z tych segmentów rynku ma swoje specyficzne cechy i potrzeby.

Figure 1: broiler meat market segments

Nie tylko strategia i cele poszczególnych segmentów mogą być całkowicie odmienne, ale również jakość i wartość mięsa brojlerów. Zarówno na poziomie producenta jak i konsumenta.

M-prove, produkt oparty na MCFA (średniołańcuchowych kwasach tłuszczowych) i składnikach fitogenicznych, został specjalnie opracowany, aby sprostać  wszystkim segmentom rynku mięsa drobiowego: zwiększenie dziennego przyrostu i obniżenie kosztów paszy przy jednoczesnym poszanowaniu dobrostanu zwierząt i środowiska.

Próba przeprowadzona w Narodowym Centrum Badań Drobiarskich w Republice Czeskiej z kurczętami brojlerami Ross 308 po wylęgu (Tabela 1) wykazała, że M-prove znacząco poprawił masę ciała i wydajność produkcyjną oraz miał pozytywny wpływ na przeżywalność. Dane te pokazują, że M-prove pozytywnie zyski z hodowli brojlerów nawet w warunkach bezproblemowych. Wcześniejsze badania wykazały też, że zwiększony przyrost masy ciała i oraz wydajność są wynikiem lepszego rozwoju jelit i poprawy ich funkcjonowania (lepsze pobieranie paszy i ulepszona strawność i absorpcja).

Tabela 1 – Wpływ M-prove na wyniki produkcyjne brojlerów (0 – 43 dni)

W innym badaniu, przeprowadzonym w okresie naturalnego stresu cieplnego, w Instytucie Badań Pasz Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych (CAAS) z udziałem kogutków brojlerów rasy Arbor Acres (tab. 2) potwierdzono, że masa ciała i wykorzystanie paszy uległy znacznej poprawie. Nie stwierdzono istotnego wpływu na śmiertelność, pomimo podwyższonej masy ciała w okresie zwiększonego stresu cieplnego (t° > 28°c). Te 2 doświadczenia dowodzą, że M-prove pozytywnie wpływa na dwa, wysoce istotne parametry w produkcji drobiu: na masę ciała/ dzienny przyrost i koszt paszy na ptaka.

Table 2 – The effect of M-prove on live broiler performance (0 – 42 days)

Jednym z głównych wyzwań w hodowli brojlerów, oprócz stresu cieplnego, jest E. coli . Szczególnie na początku cyklu wzrostu, hodowcy brojlerów regularnie stają w obliczu problemów związanych z rozprzestrzenianiem się tej bakterii. W badaniu przeprowadzonym również w instytucie CAAS w Chinach, brojlery zostały doustnie zaszczepione przeciw E. Coli w 7. dniu życia, a masa ciała i FCR zostały zmierzone w 18. dniu (tab. 3). Z badań tych jasno wynika, że obecność E. Coli znacząco obniża wydajność problemów w okresie starterowym. M-prove, ze względu na swoją aktywność antybakteryjną i pozytywny wpływ na spożycie i trawienie paszy, umożliwia stadu osiąganie wyników zgodnych z kontrolą negatywną.


Tabela 3 – Wpływ M-prove podczas zakażenia E. Coli (dzień 18)

Wniosek

Na wartość rynkową żywca kluczowy wpływ mają konwersja paszy oraz waga końcowa.  Są to najistotniejsze wskaźniki wydajności produkcji.  M-prove jest w stanie istotnie poprawić opłacalność produkcji mięsa brojlerów, także w przypadkach gdzie warunki tuczu znacząco odbiegają od optymalnych.

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Category manager poultry

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.