By David Hermans, Poultry Product Manager

W branży drobiarskiej powszechnie wiadomo, że pomimo stwierdzonej obecności Salmonelli w przewodzie pokarmowym ptaków może ona mieć z minimalny wpływ na ich zdrowie i produkcyjność. Jednak ze względu na bezpieczeństwo żywności, przeciwdziałanie wystapieniu salmonellozy u konsumentów jest w interesie każdego z hodowców, ponieważ jest to jedna z głównych przyczyn chorób przenoszonych przez żywność u ludzi, powodująca podwyższoną oporność na antybiotyki podczas leczenia. Reasumując, zapobieganie wystąpieniu Salmonelli już na poziomie fermy brojlerów jest istotne z perspektywy ochrony łańcucha produkcji żywności.

Zwiększenie ryzyka wystąpienia salmonellozy

W latach 2003-2014 nastąpiło stałe obniżenie zapadalności na salmonellozy u ludzi. Wynikało to z wdrożenia kilku regulacji na poziomie Unii Europejskiej (UE) (rys. 1) oraz lokalnych krajowych programów zwalczania Salmonelli. Jednak od 2014 r. w ostatnich raportach Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności odnotowuje się ponowny wzrost liczby przypadków salmonellozy u ludzi. W tym samym okresie nastąpił również niewielki wzrost spożycia jaj w UE. Obecnie nie jest całkowicie jasne, jakie są główne przyczyny wzrostu liczby przypadków salmonellozy u ludzi w UE. Czy ludzie stają się mniej świadomi ryzyka i zaniedbują podstawowe zasady higieny? Czy zwierzęta są bardziej podatne na kolonizację Salmonellą? Czy sama Salmonella lepiej się przystosowuje i dlatego częściej występuje w środowisku? Czy odpowiedzialne są zmiany w procesie produkcji drobiu? Trudno jest odpowiedzieć na te pytania z całą pewnością, jednak ograniczenie obecności Salmonelli w łańcuchu produkcji żywności może rozwiązać wiele kwestii, zanim jeszcze trzeba będzie zadać te pytania. Co mogą zrobić producenci drobiu, aby chronić się przed Salmonellą?

Ryc. 1: Europejskie przepisy dotyczące zwalczania Salmonelli

Obniżenie poziomu kolonizacji Salmonellą

Przy zwalczaniu zakażenia Salmonellą u drobiu i w jajach ważne jest, aby pracować nad działaniami zapobiegawczymi w celu zmniejszenia częstości kontaktu ptaków z tą bakterią. Ponadto, gdy już dojdzie do kontaktu, należy natychmiast ograniczyć ryzyko kolonizacji jelitowej i rozprzestrzeniania się na narządy wewnętrzne.

Aby osiągnąć maksymalną skuteczność przeciwko kolonizacji, wzrostowi i inwazji Salmonelli w jelicie cienkim, produkt Agrimprove Salbiotic łączy średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA) z kwasem mlekowym. Taki skład pozwala tym substancjom działać synergicznie, zapewniając wczesną barierę antybakteryjną w żołądku. Po pierwsze, dzięki niskiej wartości pKa i efektowi permeabilizacji ściany komórkowej bakterii, kwas mlekowy obniża pH w górnym odcinku przewodu pokarmowego i zwiększa przepuszczalność ściany komórkowej bakterii chorobotwórczych. Po drugie, MCFA – które mają niskie minimalne stężenie hamujące (MIC) – są bardziej skuteczne środowisku o niskim pH (ryc 2) w uszkadzaniu ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych, zakwaszaniu jej zawartości i blokowaniu duplikacji DNA w celu zahamowania rozwoju Salmonelli. W stężeniach w paszy poniżej MIC, MCFA zmniejszają zjadliwość Salmonelli poprzez obniżenie regulacji hilA (kluczowego genu, któy umożliwia bakteriom Salmonelli inwazję na komórki nabłonka) i w ten sposób ograniczają kolonizację jelita cienkiego.

Liczba szczepów Salmonella typhimurium z MIC (mM)

0.6251.252.5510204080160
Kwas kapronowy (C6)
pH 4351
pH 6747
Kwas kapronowy (C8)
pH 45121
pH 6477
Ryc. 2: Wpływ pH na aktywność przeciwbakteryjną MCFA w zwalczaniu Salmonella typhimurium

Wspomaganie szczepień, nie przeciwdziałanie

Dla skutecznej strategii zwalczania Salmonelli niezwykle ważne jest, aby podejście żywieniowe nie kolidowało z innymi środkami zapobiegawczymi, takimi jak szczepienia. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Agrimprove wykazało, że podawane w paszy MCFA (w zalecanej dawce) nie wpływa negatywnie na skuteczność szczepienia kurcząt żywymi bakteriami Salmonelli.

W tym badaniu ptaki żywione paszą kontrolną i suplementowane MCFA były szczepione w 1 dniu życia poprzez doustne podanie Avipro®Salmonella Duo; dwuwartościowej szczepionki zawierającej tenuowane żywe bakterie S. Enteritidis i S. Typhimurium. Skuteczność szczepienia oceniano poprzez określenie liczby bakterii Salmonella w jelicie ślepym po szczepieniu w 6 i 13 dniu życia. W żadnej z badanej grup nie zaobserwowano różnic w liczbie bakterii S. Enteritidis i S. Typhimurium w jelicie ślepym ptaków.

Oznaczenie ilości bakterii Salmonella (log10 CFU/ml) w treści jelita ślepego

GrpaLiczba zwierzątGrupa kontrolna S.
Enteritidis
Grupa żywiona z
dodatkiem MCFA
Day 6155.375.49
Day 13153.793.47
GrpaLiczba zwierzątGrupa kontrolna S.
Typhimurium
Grupa żywiona z
dodatkiem MCFA
Day 6151.991.81
Day 13*NA*NA*
Table 1: *On day 13, direct enumeration was only possible for 1 out of 13 animals of the control group and 14 out of 15 animals for
the supplemented group. Therefore differences in CFU/ml were not analyzed.

Podsumowując, Salbiotic jest wysoce skuteczny w ograniczaniu rozprzestrzeniania się Salmonelli u drobiu.
Działa precyzyjnie, jest bezpieczny w użyciu i doskonale współpracuje z innymi środkami zapobiegawczymi
(nie powoduje skutków ubocznych przy jednoczesnym stosowaniu szczepień), co czyni go wyjątkowym,
innowacyjnym elementem każdego kompleksowego podejścia do zwalczania Salmonelli.

Ograniczenie obecności Salmonelli w stadzie jest praktycznym sposobem, w jaki hodowcy drobiu mogą
ograniczyć przenikanie tej chorobotwórczej bakterii do kolejnych etapów produkcji żywności.

TWÓJ EKSPERT W DZIEDZINIE AGRIMPROVE

Sławomir Łosiński
Key Account Manager