header_dots_v04

SALBIOTIC POULTRY

Wzesne zapobieganie Salmonelli
dla brojlerów i niosek 


W ostatnich latach wzrosła częstość występowania salmonellozy u ludzi.  Jednocześnie w przemyśle drobiarskim nieznacznie częściej notuje się obecność Salmonelli w jajach konsumpcyjnych i mięsie drobiowym. Nie jest całkowicie jasne, czy te dwa zjawiska są ze sobą powiązane. W tym momencie nie znamy odpowiedzi na to dlaczego zakażenie bakterią Salmonelli jest coraz powszechniejsze. 

Czy zaniedbujemy podstawowe zasady higieny? Czy zwierzęta stały się mniej odporne na zakażenie Salmonellą? Czy Salmonella występuje powszechniej w środowisku? A może jest to spowodowane zmianami w procesach produkcji drobiarskiej?  

 

Bezpieczeństwo żywności

Dbanie o bezpieczeństwo jest obowiązkiem wszystkich uczestników łańcucha produkcji żywności.  W celu poprawy bezpieczeństwa procesów produkcyjnych, ważne jest nie tylko prowadzenie działań zapobiegawczych mających na celu zmniejszenie częstości występowania Salmonelli. Na poziomie ferm działania prewencyjne są ważne aby zminimalizować ryzyko zarażenia się zwierząt, ale także wysoce istotnym jest aby możliwie szybko zadziałać w sytuacji kiedy takie zagrożenie wystąpiło – aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się bakterii w jelitach i całym organizmie. 

Działania profilaktyczne 

Aby zminimalizować ryzyko związane z chorobami zakaźnymi drobiu profilaktycznie stosuje się szczepienia. Takie działanie ma na celu zmniejszenie zagrożenia związanego w wystąpieniem zakażeń, których konsekwencją mogą być poważne straty finansowe. Szczepienia przeprowadza się z wykorzystaniem różnych metod w odpowiednim momencie cyklu produkcyjnego. Stwarza to jednak zagrożenie wystąpienia silnej reakcji poszczepiennej. Wszelkie dodatkowe działania w obrębie fermy to także dodatkowa okazja do przeniesienia chorób zakaźnych do stada. Stres z nimi związany,  który  także pojawia się u drobiu powoduje wzrost podatności na zakażenie bakteryjne Salmonellą i E. coli.  

Korzyści ze stosowania

SALBIOTIC POULTRY

  • Zminimalizowanie ryzyka zarażenia bakteriami chorotwórczymi Gram-
  • Dodatkowe wsparcie dla szczepienia przeciwko Salmonelli
  • Zwiększa bezpieczeństwo biologiczne gospodarstwa

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Skontaktuj Się Z Naszym Specjalistą

Sławomir Łosiński
Key Account Manager

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Zostaw nam wiadomość lub skontaktuj się z lokalnym ekspertem Agrimprove.
Odezwiemy się do Ciebie z bardziej szczegółowymi informacjami.

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.