header_dots_v04

VITAFIX SPECTRUM

Silna ochrona przed endotoksynami

Endotoksyny są naturalnymi składnikami pirogennymi znajdującymi się w zewnętrznej błonie komórkowej bakterii gram-ujemnych, naturalnie występującymi także w przewodzie pokarmowym (GIT) zwierząt. Najczęstszą rodziną bakterii zawierających endotoksyny są Enterobacteriaceae, występujące w jelitach. Czynniki stresogenne mogą spowodować zaburzenie równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym, stymulując produkcję większej ilości endotoksyn, których toksyczne działanie negatywnie wpływa na wydajność zwierząt. Zastosowanie skutecznego środka wiążącego endotoksyny znacznie obniża ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ich obecności.

Silna ochrona przed endotoksynami

Endotoksyny są naturalnymi składnikami pirogennymi znajdującymi się w zewnętrznej błonie komórkowej bakterii gram-ujemnych, naturalnie występującymi także w przewodzie pokarmowym (GIT) zwierząt. Najczęstszą rodziną bakterii zawierających endotoksyny są Enterobacteriaceae, występujące w jelitach. Czynniki stresogenne mogą spowodować zaburzenie równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym, stymulując produkcję większej ilości endotoksyn, których toksyczne działanie negatywnie wpływa na wydajność zwierząt. Zastosowanie skutecznego środka wiążącego endotoksyny znacznie obniża ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ich obecności.

Gdzie występują endotoksyny ?

Bakterie gram-ujemne zawierające endotoksyny występują w jelitach w różnych ilościach. Poza przewodem pokarmowym można je znaleźć także w paszy, kale, a nawet w powietrzu. Stąd mogą one przedostawać się do organizmów zwierząt poprzez paszę, środowisko, a nawet poprzez drogi oddechowe.

Po spożyciu są one wydalane z kałem, a zagrożenie związane z nimi nie mija i cykl może powtarzać się wielokrotnie. Wysoka obecność endotoksyn jest niebezpieczna nie tylko dla zwierząt, ale również dla pracowników gospodarstwa, a nawet osób mieszkających w pobliżu gospodarstwa.

Kiedy najczęściej pojawia się zagrożenie zarażenia endotoksynami?

Bakterie gram-ujemne są stale obecne w pewnym stopniu w jelitach. Istnieje wiele czynników, które mogą zwiększać przemieszczanie, uwalnianie i zwiększoną zjadliwość endotoksyn. Są to:

  • Zmiany w mikrobimie
  • Stosowanie antybiotyków
  • Stres cieplny
  • Zanieczyszczonie paszy
  • Zaburzona bariera jelitowa
  • Poród

Korzyści ze stosowania

VITAFIX SPECTRUM

  • Silna adsorpcja miko- i endotoksyn
  • Optymalne zdrowie i wydajność
  • Stabilny w paszy, zarówno podczas produkcji, jak i w jelicie grubym
  • Termostabilny

Chcesz poznać więcej szczegółów?

We współpracy z

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM SPECJALISTĄ

Masz pytanie lub potrzebujesz indywidualnej porady? Twój ekspert Agrimprove jest gotowy do pomocy. Skontaktuj się z nim bezpośrednio lub poproś o kontakt w dogodnym dla Ciebie terminie.

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.