header_dots_v04

VITAFIX SPECTRUM

Silna ochrona przed endotoksynami

Endotoksyny są naturalnymi składnikami pirogennymi znajdującymi się w zewnętrznej błonie komórkowej bakterii gram-ujemnych, naturalnie występującymi także w przewodzie pokarmowym (GIT) zwierząt. Najczęstszą rodziną bakterii zawierających endotoksyny są Enterobacteriaceae, występujące w jelitach. Czynniki stresogenne mogą spowodować zaburzenie równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym, stymulując produkcję większej ilości endotoksyn, których toksyczne działanie negatywnie wpływa na wydajność zwierząt. Zastosowanie skutecznego środka wiążącego endotoksyny znacznie obniża ryzyko wystąpienia niepożądanych efektów ich obecności.

This content is restricted in your region

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(Required)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.