W badaniach ex vivo naukowo potwierdziliśmy zdolność naszych produktów do wiązania endotoksyn!

Pod koniec 2021 roku, marka funkcjonalnych dodatków paszowych (FFI) Agrimprove – Royal Agrifirm Group we współpracy z Uniwersytetem w Gandawie, zakończyła serię badań nad własnymi rozwiązaniami wiążącymi toksyny, aby naukowo wykazać zdolność neutralizacji endotoksyn ex vivo. Endotoksyny to z ang. LPS ( lipopolisacharydy), które są toksyczne dla zwierząt i znajdują się w ścianach komórkowych bakterii gram ujemnych, żywych i martwych , np. po kuracji antybiotykowej. Wyniki potwierdzają rezultaty poprzednich badań in vitro dotyczących wpływu, jaki na endotoksyny mają funkcjonalne dodatki paszowe. Nowe dane, które udało się zgromadzić dowodzą skuteczności produktów Agrimprove z linii Vitafix w walce z mikotoksynami – i endotoksynami oraz zapewniają nowe możliwości producentom zwierząt gospodarskich zainteresowanym ochroną swoich stad przed zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z tymi substancjami.

Chociaż wcześniej wykazano to w doświadczeniach laboratoryjnych in vitro, nie było bezpośrednich dowodów naukowych, aby określić fizjologiczne działanie produktu do wiązania endotoksyn wewnątrz organizmu zwierzęcia. Aby rozwiązać ten problem, firma Agrimprove rozpoczęła wymianę doświadczeń w ramach multidyscyplinarnego zespołu projektowego. Tam powstał pomysł zorganizowania wyjątkowego eksperymentu ex vivo z prosiętami, który miał dostarczyć niezbędnych dowodów naukowych.

Dzięki długotrwałej współpracy z Uniwersytetem w Gandawie, zespół zorganizował i koordynował unikalny eksperyment ex vivo. Według Jana Vande Ginste (Menedżera ds. Rozwoju Produktu w Dziale Badań i Rozwoju Agrimprove) „Uniwersytet w Gandawie był pod wrażeniem wyników uzyskanych w eksperymencie ex vivo, który dostarczył bezpośrednich dowodów naukowych, na to, że mikotoksykant Agrimprove Vitafx Spectrum istotnie wpływa na redukcje markerów zapalenia jelit, które są podwyższone w wyniku obecności endotoksyn w jelitach”. Dzięki tym wynikom Agrifirm jest pierwszą na świecie firmą paszową, która zademonstrowała wiązanie zarówno mikotoksyn jak i endotoksyn ex vivo za swoich produktów.

Jesteśmy bardzo dumni z udanej współpracy z Uniwersytetem w Gandawie, która dostarczyła nam unikalnych dowodów naukowych na bezpośredni efekt fizjologiczny Vitafix Spectrum w organizmie zwierzęcia, co dokładnie wyjaśnia jego znany już wcześniej efekt poprawy wydajności”

Jan Vande Ginste, Menedżer ds. Rozwoju Produktu w Dziale Badań i Rozwoju – Agrimprove

Wiadomo, że endotoksyny mają szkodliwy wpływ na lochy w okresie laktacji, prowadząc do problemów takich jak mastitis czyli bezmleczność poporodowa, tzw (MMA). Ponadto, endotoksyny są postrzegane jako czynnik współtworzący biegunkę w okresie odsadzania. Dzięki ograniczeniu szkodliwego wpływu endotoksyn zwierzęta są zdrowsze i bardziej wydajne. Badanie pokazuje, jak Agrimprove – marka tworząca swoje produkty na solidnych podstawach naukowych – znajduje rozwiązania codziennych problemów, takich jak endotoksyny, aby wspierać potrzeby producentów żywności. Nasze badania dostarczyły dowodu na skuteczność wiązania endotoksyn co może istotnie wpłynąć na sposób, w jaki producenci żywią i chronią swoje zwierzęta.

Poznaj nasze rozwiązanie

Mycoad AZ

Want to know more?

Read our white paper

Twój ekspert Agrimprove

Josep Garcia-Sirera
Product manager

Stay up-to-date

Would you like to be kept informed of our latest developments? Register here and stay up to date.

I'm interested in(wymagane)

Agrimprove can store and use my personal information to respond to my request, as stipulated in the privacy policy.

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.