We współczesnym przemyśle drobiarskim borykającym się z różnymi wyzwaniami niezwykle ważne jest, aby ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności, zdrowiem zwierząt, dobrostanem zwierząt, zrównoważonym rozwojem (redukcja ilości odpadów) i wydajnością było ograniczone do minimum. 

Zarządzanie skoncentrowane na jakości

Celem każdego hodowcy drobiu jest jak najefektywniejsza produkcja zdrowych i żywotnych piskląt jednodniowych, które mają potencjał, aby uzyskać doskonałą wydajność w późniejszych etapach odchowu. Wylęgarnia to miejsce, w którym jednodniowe pisklęta różnego pochodzenia stykają się ze sobą, co zwiększa ryzyko przenoszenia i rozprzestrzeniana i się chorób. Nawet przy najbardziej rygorystycznych zasadach bioasekuracji wydajność i bezpieczeństwo wylęgarni silnie zależy od jakości jaj wylęgowych. 

Dokłada się wszelkich starań, aby zanieczyszczone jaja wylęgowe nie dostały się do wylęgarni. Jakość jednodniowych piskląt związana jest nie tylko ze stopniem zanieczyszczenia bakteriami takimi jak E. coli lub Salmonella. Istotny jest także rozwój embrionalny i długość okienka wylęgu podczas procesu inkubacji.  

Khabisi i in. (2011) wykazali, że nawet minimalne defekty skorupy jaja, takie jak pęknięcia włoskowate i pęknięcia gwiaździste, znacząco wpływają na wylęgowość i jakość piskląt. Częstość występowania tego typu defektów skorupy jaja wzrasta wraz z wiekiem kur, jest to związane ze zmniejszeniem jej grubości i wytrzymałości na pękanie. Adnan Jabar i in. (2019) przeprowadzili badanie terenowe w warunkach komercyjnych, porównując jaja z pęknięciami włoskowatymi z normalnymi jajami. Oprócz wpływu na wylęgowość i jakość jednodniowych piskląt, pęknięcia w istotny sposób obniżyły wydajność brojlerów, wpływając negatywnie na śmiertelność, spożycie paszy, przyrost masy i wykorzystanie paszy. Wszystkie te obserwacje zostały potwierdzone także w naszych własnych badaniach i eksperymentach. 

Oprócz wpływu na wydajność, bezpośrednio determinującego rentowność, istnieje zwiększone ryzyko zanieczyszczenia jaj bakteriami E. coli lub Salmonellą, co ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności. Simset i in. (2009) wykazali, że wskaźnik zanieczyszczenia związany z pęknięciami włoskowatymi może być co najmniej 5 razy wyższy niż w przypadku normalnych jaj. 

W produkcji jaj lęgowych brojlerów i niosek kluczowe znaczenie ma opracowanie odpowiedniej strategii utrzymania ciągłej produkcji jaj o dobrej wylęgowości i wysokiej jakości piskląt jednodniowych. Jest to gwarantem uzyskania wysokiej wydajności ptaków w późniejszych etapach odchowu. Istotne jest także bezpieczeństwo żywności, które powinno znaleźć się wysoko na liście priorytetów. To właśnie jakość skorupy jaja jest czynnikiem kluczowym, aby to wszystko osiągnąć. 

Zrozumieć genetykę 

Powszechnie uważa się, iż rozpatrując zagadnienie jakości jaj należy skupić się na wchłanianiu wapnia. 

 W normalnych warunkach ani wiek kury ani ilość dostępnego do tworzenia skorupek wapnia nie mają negatywnego wpływu na jego wchłanianie. Czynnikiem determinującym wchłanianie wapnia jest rzeczywiste zapotrzebowanie organizmu na ten pierwiastek (Bar, 2009). Negoita i in. (2017) wspominają, iż zwiększenie poziomu wapnia w diecie może nawet mieć negatywny wpływ na jakość skorupy. Na poniższym schemacie (ryc. 1) widać, iż po osiągnięciu szczytu nieśności poziom wchłanianego wapnia stabilizuje się, a jego odkładanie w organizmie jest stałe w czasie. 

Mając na uwadze powyższe fakty , oczywistym jest, że chcąc utrzymać wysoką jakość jaj przez cały okres nieśności nie należy skupiać się tylko i wyłącznie na utrzymaniu wysokiego poziomu wchłaniania wapnia w miarę starzenia się kur. Specjaliści Agrimprove opracowali inną strategię uwzględniającą ciągłe doskonalenie genetyczne stad zarodowych. Ze względu na krótsze odstępy między owulacją a składaniem jaja (w miarę wzrostu wydajności z roku na rok) kluczowy nacisk należy położyć na usprawnienie procesu zwapnienia skorupy jaja.  

Rycina 1: Wzrost wagi skorupy jaja a  wiek stada  (nioski towarowe, 4 różne programy żywieniowe) (Negoita i in. 2017) 

Wnioski

Poprawiając reakcje fizjologiczne i odpowiedź immunologiczną kur na stresory środowiskowe, Shellbiotic wpływa pozytywnie na jakość białka, które jest nie tylko źródłem pożywienia dla rozwijającego się zarodka, ale także solidną  podstawą dla tworzącej się skorupy. Shellbiotic poprawia jakość skorupy, poprzez istotne zmniejszenie liczby jaj z pęknięciami, ale także zwiększa żywotność piskląt jednodniowych. Zastosowanie Shellbiotic zauważalnie poprawia liczbę jaj wylęgowych (1,5 do 2,5% ), wylęgowość (1 do 1,5 %), co ostatecznie skutkuje otrzymaniem od 2,5 do 3% więcej piskląt pierwszej klasy. Produkt Shellbiotic marki Agrimprove istotnie przyczynia się do bardziej zrównoważonej produkcji jednodniowych piskląt. 

Twój ekspert Agrimprove

Jan Vervloesem
Global lead poultry