Yüksek verimli bir süt ineğinin bağışıklığı, buzağılama sırasında ve sonrasında muazzam bir baskı altındadır. Erken laktasyon, uzun süreli negatif enerji dengesi ve diyet alımında büyük değişiklikler ile karakterize edilir, bu da büyük fizyolojik strese yol açar ve hayvanları metabolik bozukluklara duyarlı hale getirir. Agrimprove, buzağılama döneminde bağışıklığı ve geviş getiren hayvan sağlığını desteklemek için Aromabiotic® Cattle’ı geliştirerek süt kalitesi ve performansında iyileşme sağlamıştır.

İneğin baskı altındaki dayanıklılığı

Doğum sırasında sağlıklı bir durumun sürdürülmesi, süt sığırları ve çiftçiler için büyük bir görevdir. İnek sadece yeni yavrular doğurarak potansiyel bir patojen saldırısına ve yüksek bir bağışıklık tepkisine maruz kalmaz, aynı zamanda laktasyonun başlamasından kaynaklanan ek enerji talepleriyle de karşı karşıya kalır (Şekil 1). Laktasyonun ilk haftalarında, maksimum süt verim potansiyeline ulaşmak için üretimde hızlı bir artış olur. Ne yazık ki, kuru madde alımı yüksek besin talebini karşılayamaz. Enerji ihtiyacını karşılamak için vücut rezervlerini harekete geçirir, bu da yağlı karaciğer ve ketozis gibi metabolik hastalıkların gelişme riskinin artmasına neden olur. Dahası, inek kuru dönemde tipik düşük enerjili ve yüksek lifli bir rasyondan, laktasyonun başlangıcını desteklemek için tasarlanmış, enerji bakımından çok daha yüksek ve lif bakımından daha düşük bir diyete geçerken diyet özellikleri değişir. Diyet bileşimindeki bu değişim, rumenin mikrobiyal bileşiminde ciddi değişiklikleri tetikler. Bu mikrobiyal değişim, bir tür endotoksin olan lipopolisakkaritlerin (LPS) salınmasına yol açarak bağışıklık tepkisinin aktivasyonunu tetikler ve buzağılamadan sonra bağışıklık sistemi üzerinde ek stres oluşturur.

Şekil 1: Negatif enerji dengesi ve aktive olmuş bir bağışıklık tepkisi, süt ineğinin erken laktasyon dönemindeki direncini azaltır

İtlaf kararları (sürüden çıkarma) uzun ömürlülüğü etkiliyor

Çiftçiler, laktasyonun başlamasıyla birlikte metabolik sorunları olan ve doğurganlığı azalan ineklerin sayısının arttığını bilirler. Bu dönem, çiftçinin çiftlik karlılığını korumak için hayvanları sürüden çıkarıp çıkarmayacağını belirler. İtlaf kararları genellikle düşük süt üretimine, sağlık sorunlarına veya zayıf üremeye (yüksek sayıda tohumlama ihtiyacı) dayanır. Bir ineğin itlaf edilip edilmeyeceğini belirlemek için kan analiz değerleri bir karar aracı olarak kullanılabilir. Örneğin, belirli bir eşiği aşan esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve beta-hidroksibütirik asit (BHBA), sırasıyla yağlı karaciğer hastalığı ve ketozis gelişme riskinin arttığını gösterir. Buzağılama sırasında ineğin genel sağlığının ve bağışıklık durumunun güçlendirilmesi, bu metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olarak çok sayıda sağlıklı laktasyona olanak sağlar. Uzun ömürlülüğün artırılması, süt ineklerinin karlılığını ve çiftçinin gelirini en üst düzeye çıkarmak için sürdürülebilir bir çözümdür.

Enflamatuar yanıtın alternatif biyobelirteçleri (Metabolik Değerler)

Kanda, hayvanda enflamatuar bir yanıtı gösteren birçok sistemik belirteç vardır. Sitokinler ve akut faz proteinleri bu sürece dahil olan tipik moleküllerdir. Doku hasarı, patojen enfeksiyonu, ısı stresi ve LPS gibi enflamatuar uyaranlar akut bir yanıtı tetikler ve vücut hayvanın homeostazını mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eski haline getirmek için tepki verir. Örneğin, LPS kan dolaşımına karıştığında akut faz proteini LPS-bağlayıcı proteine (LBP) bağlanır. LBP, LPS’yi makrofajlar ve nötrofiller gibi bağışıklık hücrelerine sunar (Şekil 2). Burada LPS, bu bağışıklık hücrelerinin membranlarında bulunan TLR-4 gibi Toll benzeri reseptörlere bağlanır. Bu da TNF-α, IL-1β, IL-6 ve IFN-γ gibi pro-enflamatuar sitokinlerin salınımını tetikler. Bu sitokinler, normal işleyişin geri kazanılmasına yardımcı olan serum amiloid-A (SAA) ve haptoglobin (Hp) gibi akut faz proteinlerinin salgılanmasıyla sonuçlanan bir dizi sinyal mekanizmasını indükler. IL-10 gibi anti-enflamatuar sitokinler aşırı yanıta karşı koyabilir ve bağışıklık sisteminin kontrolsüz aktivasyonunu dengelemeye yardımcı olabilir. Tüm bu sitokinler ve akut faz proteinleri, hayvanların bağışıklık durumu hakkında fikir veren alternatif biyobelirteçlerdir.

Şekil 2: a. İnflamatuar yanıt, birçok sitokin ve akut faz proteininin üretimi ile karakterize edilir=
b. Orta zincirli yağ asitleri, çeşitli G-bağlı protein reseptörlerine ligand olarak etki ederek birden fazla süreci etkiler

Orta zincirli yağ asitleri bağışıklık sistemini destekler

Agrimprove, aktive edilmiş serbest yağ asidi formundaki orta zincirli yağ asitlerinin (MCFA) bir karışımı olan Aromabiotic® Cattle’ı geliştirmiştir. Yıllar süren araştırmalar ve saha çalışmaları, MCFA’nın süt somatik hücre sayısını azaltarak olumlu etkilerini göstermiştir, bu da hayvanların bağışıklık durumunun iyileştiğinin bir göstergesidir. MCFA, rumen mikroflorasını stabilize ederek sağlıklı bir rumen ortamı yaratmaya yardımcı olur. Bu da daha az LPS salınımına yol açarak bağışıklık sisteminin aktivasyonunu azaltır ve süt üretimini iyileştirmek için enerji harcanmasını sağlar. MCFA emildiğinde, G-bağlı reseptörlerin (örneğin GPR84 ve GPR40) bir ligandı olarak doğrudan etki gösterebilir ve birden fazla sürece geri bildirim verebilir. Bu sinyalizasyon, nötrofillerin hücre canlılığındaki iyileşmeden kısmen sorumlu olabilir.

Pekin’deki ünlü Çin Tarım Üniversitesi’nde yapılan yeni bir deneysel çalışmanın ön sonuçları, geçiş dönemi boyunca Aromabiotic® Cattle ile beslenen yüksek verimli süt ineklerinin metabolik ortamında bir iyileşme olduğunu bir kez daha göstermiştir. MCFA ile besleme, metabolik bozuklukların NEFA ve BHBA biyobelirteçlerini azaltmıştır. Ayrıca, pro-enflamatuar sitokin TNF-α ve akut faz proteini SAA’yı azalttığı da tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, MCFA rumen sağlığını destekleyebilir ve geçiş dönemindeki süt ineklerinin bağışıklığını güçlendirebilir. Özellikle geçiş döneminde metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını önlemeye ve birden fazla sağlıklı laktasyonu teşvik etmeye yardımcı olurlar. Agrimprove, uzun ömürlülüğü artırarak süt ineklerinin karlılığını ve çiftçinin gelirini en üst düzeye çıkarmak için sürdürülebilir çözümler sunar.

Your Agrimprove Expert

Frederik Gadeyne
Product Developer Cattle